Natuur,

een mooie zonsondergang

De zee,

die klinkt als muziek

Verre oorden vol geheimen

Wegdromend

in het niets,

Maar ook het alledaagse

te gewoon,

Om het soms te zien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


copyright ©

Alle getoonde afbeeldingen mogen uitsluitend gebruikt worden ter oriëntatie. Ieder ander gebruik, zoals het kopiëren c.q. verveelvoudiging of openbaarmaking van de getoonde werken, tenzij ondergetekende daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, is een inbreuk op het auteursrecht en strafbaar.